Asbestikartoitus ja sen merkitys omakotitalossa

Onko sinulla vanha omakotitalo, jota olet lähdössä remontoimaan? Erityisen tärkeä kysymys on, onko siellä pintoja ja rakenteita, joita on rakennettu tai remontoitu ennen vuotta 1994? Tämä syystä, että asbestin käyttö kiellettiin kyseisenä vuonna kaikessa rakentamisessa. Jos haluat enemmän tietoa asbestikartoituksesta, voit olla yhteydessä esimerkiksi: Asbesta Oy.

 

Jos olet lähdössä remontoimaan kotia, jotka täyttävät edellä mainitut kohdat, on mahdollista että rakennuksesta löytyy asbestia. Tässä tapauksessa tilaan on tehtävä asbestikartoitus ennen remontoinnin aloitusta. Mitään pienempiäkään töitä ei saa tehdä, jos siinä rikotaan materiaalia missä epäillään olevan asbestia. Asbestikartoituksen tekee siihen valtuutettu henkilö ja hän ottaa näytteet remontoitavan tilan eri materiaaleista. Heillä on hyvä tietämys siitä missä kaikessa asbestia on aikoinaan käytetty, joten he osaavat ottaa näytteet kaikista tarvittavista paikoista. He kirjaavat myös ylös kaikki tutkitut materiaalit ja niiden asbestipitoisuudet. Listaukseen tulee myös ne materiaalit, jotka eivät sisältäneet asbestia. Jos asbestikartoitusta ei tee, joutuu joka tapauksessa tilaamaan asbestipurun ammattilaiselta. Jos kartoitus tehdään ja todetaan ettei asbestia ole, voi purun suorittaa silloin myös itse.

 

Asbestista materiaalia ei tulisi koskaan lähteä omin päin purkamaan. Asbesti on niin hienojakoista, että siltä ei suojaa edes normaalit hengityssuojaimet. Se on nimen omaan sisäänhengitettynä vaarallista, lisäksi sen kulkeutumista hengitykseen ei huomaa vaan yleensä kehoon tullut asbesti havaitaan vasta monien vuosien päästä, juurikin sairauden oireina. Siksi asbestipurun suorittaa aina siihen luvan saanut ammattilainen oikeilla välineillä. Vain heillä on käytössä sellainen osaaminen ja varustelu millä estetään asbestin pääsy kehoon tai muihin tiloihin, sillä asbesti ei saisi myöskään kulkeutua purkutilasta eteenpäin.  Tämä muutos on tullut vasta 2016, joten monelle kodin remontoijalle tämä on saattanut tulla yllätyksenä, että omaa taloa ei saakaan alkaa remontoimaan noin vain itse.

 

Kuka näistä sitten vastaa? Itse rakentajan eli talon omistajan vastuulla on varmistaa että asbestikartoitus tehdään. Urakoitsija jolta kartoitus tilataan, on vastuu tehdä kattava tarkastus. Kun asbestia puretaan, on urakoitsijan vastuulla se, että purun tekee siihen valtuutettu henkilö. Tärkeää on myös huomioida, että kun tila purun jälkeen luovutetaan, tulee siitä tehdä luovutusasiakirja.


jaa